Vykonáva sa ako súčasť bezpečnostného poradenstva. Hlavným cieľom je nezávislé posúdenie existujúcej bezpečnosti budovy, najmä fyzickej ostrahy, technickej bezpečnosti a systémových opatrení

A následne nastavenie optimálneho zabezpečenia objektu, ktoré implementuje tím kvalifikovaných odborníkov vybraných vzhľadom na charakter budovy.

Aký je výstup auditu

Výstupom je posúdenie aktuálneho stavu bezpečnosti budovy, prevádzky, závodu alebo organizácie a predovšetkým kvalifikovaný návrh optimálneho zabezpečenia na odstránenie hrozieb a to s prihliadnutím na ich pravdepodobnosť a vplyv. Dbáme pritom na úzku spoluprácu s klientom pre dosiahnutie maximálnej spokojnosti.

Pre koho je bezpečnostný audit vhodný

Obchodné objekty
Kancelárie
Stredné a veľké podniky
Priemyselné objekty
Logistické centrá
Stavby

Ozvite sa nám

    Zákaznícka linka
    ( 9 - 17 hod )