Elektronická požiarna ochrana EPS

Úlohou systému elektrickej požiarnej signalizace EPS je včasná detekcia a vyhodnotenie situácie v rozpore s požiarnou bezpečnosťou chránených oblastí; následný prenos informácií o výskyte tejto udalosti do systému požiarnej ochrany.

Takýto systém môže podobne ako systém EZS rozširovať informácie o požiarne nebezpečnej situácii na určených miestach, ovládať zariadenia, ktoré bránia požiaru alebo uľahčujú alebo prípadne vykonávajú protipožiarny zásah, v neposlednom rade môže zaznamenávať informácie o stavoch signalizovaných ústredňou EPS. Zariadenia EPS sa používajú na včasnú detekciu a lokalizáciu vypuknutia požiaru a odovzdaniu týchto informácií osobám určeným na zabezpečenie profesionálneho zásahu.

Ozvite sa nám

    Zákaznícka linka
    ( 9 - 17 hod )