O Solid security

Solid Security predstavuje skúsenosti, znalosti a profesionálny prístup na trhu dohľadu nad osobami a majetkom. Sme spoločnosť, ktorá úspešne pôsobí na trhu od roku 1991 v celom Poľsku, od roku 2008 v Českej republike ako nástupnícka spoločnosť a od roku 2016 v Českej republike a na Slovensku prostredníctvom dcérskych spoločností. Poskytujeme bezpečnostné služby pre špecializované obchodné firmy ako aj súkromným osobám vo všetkých oblastiach súvisiacich s bezpečnosťou.

Prečo Solid Security

  • Najväčšie dohľadové centrum v Európe
  • 330 000 monitorovaných objektov
  • Kompletné riešenie pri zabezpečení Vášho objektu
  • Viac ako 45 000 zamestnancov

Naša filozofia

Naši zákazníci si nás cenia za odborné znalosti, kvalitu služieb a nasadenie vo veciach bezpečnosti. Náš kapitál okrem kvalifikovaného tímu špecialistov a skúseností s prácou s veľkými spoločnosťami tvoria dlhodobé vzťahy so zákazníkmi. Od ostatných spoločností sa odlišujeme integrovanou službou. Tá spočíva v konsolidácii troch typov činností do jedného balíka: technického servisu, upratovacích služieb a ochrany osôb a majetku. Takéto riešenie umožňuje optimalizovať náklady zo strany zákazníka, väčšiu kontrolu nad kvalitou ich vykonávania a zvýšiť efektívnosť ich poskytovania.

Záleží nám na dobrých obchodných vzťahoch, ktoré staviame na konštruktívnom dialógu, profesionálnom prístupe a partnerstve. Potenciál Solid Security je založený na odbornosti a angažovanosti tímu. Pôsobíme vo všetkých regiónoch Poľska, v Českej republike a na Slovensku prostredníctvom odborne organizovanej operačnej štruktúry. Pozícia Solid Security a neustály rozvoj podnikania sú spojené so zručnosťami využívania mnohoročných skúseností s náležitým pochopením potrieb klienta a s investíciami do ľudského kapitálu a technických riešení.

Získali sme

Certifikát ISO 9001:2008

Systém riadenia kvality, medzinárodná norma, ktorá určuje požiadavky, ktoré musia byť splnené systémom riadenia kvality v organizácii.

Certifikát TAPA ISO 28000

Solid Security má 10 audítorov TAPA, čo uľahčuje vykonávanie analýzy procesov, ktoré umožňujú zvýšenú bezpečnosť v dodávateľskom reťazci.

AQAP2120:2008a

Pri implementácii služieb uplatňujeme požiadavky NATO vo forme postupov, na zabezpečenie kvality zmluvy. Najmä postup hodnotenia, zmierňovania rizika a plánovanie kvality.

Priemyselné bezpečnostné osvedčenia


I, II a II. stupňa.

Dokument požadovaný Bezpečnostnou informačnou službou (BIS) slúžiaci na potvrdenie schopnosti podniku zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností pred neoprávneným zverejnením v súvislosti s plnením zmlúv alebo úloh rôznych aspektov, napríklad finančných, organizačných a personálnych.

Skrytá kancelária

Je osobitnou organizačnou jednotkou na ochranu utajovaných skutočností, podriadená pracovníkovi ochrany, ktorý je zodpovedný za príslušnú registráciu, obeh, rozoslanie a zasielanie dokumentov oprávneným osobám.

Ozvite sa nám

    Zákaznícka linka
    ( 9 - 17 hod )