Mobilné hliadky a zásahové vozidlá

Mobilné hliadky sa používajú ako doplnok k fyzickej ostrahe, CCTV kamerového systému alebo EZS v čase zvýšeného bezpečnostného rizika. Ich účelom je maximalizovať ochranu života, zdravia a majetku v rámci všetkých objektov. Boli vytvorené za účelom poskytovania bezpečnostnej služby racionálnym a ekonomicky odôvodneným spôsobom, so zachovaním najvyšších bezpečnostných noriem.

Pri hlásení narušenia bezpečnosti objektu fyzickou ostrahou, CCTV kamerovým systémom alebo EZS je na miesto vyslané zásahové vozidlo s výjazdovou službou, ktorá zabezpečí situáciu alebo zavolá Slovenskú Políciu.

Ako fungujú

  • Kontrola režimových opatrení v objekte
  • Kontrola pohybu osôb v areáli
  • Kontrola uzamknutia a nenarušenia objektu
  • Protipožiarne hliadky
  • Zabezpečenie priechodnosti areálu
  • Výjazdy pri nahlásených rizikách

Pre koho sú mobilné hliadky vhodné

Obchodné domy
Výrobné podniky
Malé a stredné podniky
Areály závodov
Logistické centrá

Ozvite sa nám

    Zákaznícka linka
    ( 9 - 17 hod )