Stacionárna strážna služba sa vykonáva na základe individuálneho systému, ktorý závisí od povahy chráneného objektu. Stacionárne bezpečnostné stanice sa nachádzajú v strategických lokalitách so zvýšeným pohybom osôb a hlavnými trasami prepravy tovaru.

Práca bezpečnostného personálu týchto staníc je veľmi rôznorodá a definovaná na základe povahy objektu a požiadaviek klienta.

Na čo slúži stacionárna hliadka

 • Zaznamenáva osoby vstupujúce do chráneného objektu
 • Eviduje vozidlá vstupujúce do chráneného objektu
 • Aktívnych 70 výjazdových jednotiek
 • Kontroluje zamestnancov
 • Zabezpečuje správne vykonávanie základných činností vedenia spoločnosti
 • Podporuje činnosti pracovníkov ochrany v prípade ohrozenia
 • Dohliada na monitorovanie objektov

Čím môže byť stacionárna hliadka vybavená

 • Kľúčový depozitár
 • Detektor kovov
 • Čítačka evidenčných čísel
 • Systém riadenia prístupu
 • Defibrilátor
 • Komunikačná technológia
 • Alcomat, testy na drogy
Čím může být stacionární hlídka vybavena

Pre koho sú mobilné hliadky vhodné

Obchodné domy
Vjazdy do podnikov
Parkoviská podnikov
Priestory podnikov
Výrobné haly
Recepcie

Ozvite sa nám

  Zákaznícka linka
  ( 9 - 17 hod )