Komunálne služby

Poskytujeme širokú škálu aktivít v rámci komunálnych služieb.
Činnosti zahŕňajú najmä:

 • kosenie a odstraňovanie trávy v areáloch podnikov
 • údržbu zelene
 • upratovanie voľných priestranstiev
 • drobné opravy a údržbu hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • zimnú údržbu ciest, chodníkov a ostatných plôch
 • čistenie verejných priestorov, odstraňovanie zmiešaného odpadu z verejných odpadkových košov, zametanie chodníkov
 • drobné opravy a údržbu chodníkov, ciest a ďalších prístupových a odstavných plôch

Ozvite sa nám

  Zákaznícka linka
  ( 9 - 17 hod )