Technická správa a údržba budov

Podstatou činnosti technických služieb je zabezpečiť správne a bezpečné fungovanie budovy počas jej dennej prevádzky, ale aj v prípade nehody, pri ktorej jej správne odstránenie nevytvára ďalšie problémy pre nájomcov a vlastníkov nehnuteľnosti. Okrem toho prevádzka budovy súvisí s organizáciou prebiehajúcich opráv a údržby, stanovením harmonogramov pravidelných prác PPM, ponukou dodatočnej práce a evidenciou použitých zariadení.

Nie všetky objekty vyžadujú neustálu technickú starostlivosť. Preto vám ponúkame dva typy technických služieb:

  • stacionárne - tím technickej obsluhy sa venuje budove každý deň a vykonáva v ňom služby. Je to veľmi výhodné riešenie pre jednotlivé nehnuteľnosti alebo skupiny objektov, ktoré sa nachádzajú blízko seba.
  • mobilné - tím technikov obsluhuje danú lokalitu podľa stanoveného harmonogramu. Možnosť, ktorá je vhodná pre sieťové body pozostávajúce z mnohých vzájomne súvisiacich objektov.

Ozvite sa nám

    Zákaznícka linka
    ( 9 - 17 hod )