Fyzická ochrana a monitoring

Základným princípom Solid SECURITY je poskytovať komplexné služby v oblasti bezpečnosti osôb a majetku patriacich zmluvnej strane. Ochrana sa vykonáva na základe individuálneho systému, ktorý závisí od charakteru chráneného objektu.

Vytvárame bezpečnostný systém pre každý objekt samostatne, pričom berieme do úvahy jeho charakteristiky a skutočné potreby zákazníka. Východiskový bod pre bezpečnostný plán je návšteva našich špecialistov v objekte, vyčlenenie jednotlivých bezpečnostných zón, identifikácia rizika, vypracovanie postupov pre likvidáciu týchto rizík a zavedenie systému ochrany pred neidentifikovanými (potenciálnymi) rizikami.

V rámci objektov strážených spoločnosťou SOLID SECURITY je bezpečnostný systém neustále analyzovaný a podrobovaný vnútornej kontrole.

Ozvite sa nám

    Zákaznícka linka
    ( 9 - 17 hod )