V nami obsluhovaných budovách pôsobí 24/7 systém HELPDESK, ktorý zaisťuje efektívnu komunikáciu medzi zmluvnými stranami. Systém tvorí oporu nielen pre priebežnú obsluhu budovy, ale taktiež pre prípad havárie a doplnkových prác hlásených nájomcami.

Všetky informácie o ochrane a komplexné facility managementu zaznamenáva multimediálny správna platforma ERPS (elektronický register priebehu služby). Systém ERPS slúži k prepojeniu niekoľkých technológií a umožňuje správu všetkých systémov od rôznych výrobcov prehľadne z jedného miesta. Zaisťuje jednoduchú obsluhu a možnosť diaľkovo dohliadať a obsluhovať aj technológie vzdialené až niekoľko kilometrov a tým znížiť náklady na monitorovanie jednotlivých zariadení, včas varovať v prípade inicializácie alebo poruchy zariadenia. Vyznačuje sa jednoduchou obsluhou, rýchlosťou generovania reportov a prehľadu, ktoré správca vytvoril pre užívateľa - klienta na základe jeho požiadavkou. Pomocou systému môžeme taktiež viesť  registre pohybov peších, automobilovej premávky a získavať kompletné reporty spojené s daným objektom komplexne a štandardizovaným postupom, všetko s prístupom on-line 24/7. ERPS je možné  taktiež  prispôsobiť, aby komunikoval už Vami používanými Firemnými softwarmi.

Více o ERPS

Ozvite sa nám

    Zákaznícka linka
    ( 9 - 17 hod )